parodos logo 2003  |   2002  |   2001  |   2000  |   1999  |   1998  |   1997
logo
english homemail
fonas
 

Rėmėjai:

Blue Bridge   MicrosoftSintagma

BOD    Svyturys

Informaciniai rėmėjai:

TV3   LR
Orakulas

ACM

Partneris:

Ūkio ministerija

 

 

Dėmesio!!! Tai archyvinė informacija!
Visi šioje svetainėje pateikti adresai, įkainiai ir kt. gali būti pasikeitę!

Šių metų lapkričio 18 – 19 d. Baltarusijos Respublikos sostinėje Minske priimta deklaracija dėl bendradarbiavimo plėtojant programinės įrangos pramonę regioniniu lygiu.

        Šių metų lapkričio 18 – 19 d. Baltarusijos Respublikos sostinėje Minske vykusio regioninio suvažiavimo „Į eksportą orientuotos programinės įrangos ir IT paslaugų pramonės Centrinėje ir Rytų Europoje plėtros perspektyvos“ metu nacionalinių IT asociacijų lyderiai – V. Basko („Nacionalinis infoparkas“, Baltarusija), V. Vitkauskas („Infobalt“, Lietuva), V. Makarov („Russoft“, Rusija), A. Koženkin („Ukrainos IT“) ir V. Spiridonov („Ukrainos programinės įrangos gamintojų asociacija“) priėmė deklaraciją dėl bendradarbiavimo plėtojant programinės įrangos pramonę regioniniu lygiu.  

      Priimta deklaracija toliau tęsia ir  papildo anksčiau pasiektus atskirų asociacijų bendradarbiavimo susitarimus orientuojantis į „Baltijos šalių informacinių sistemų klasterį“ (Baltarusija, Latvija, Lietuva) ir „Programinę įrangą kuriančių rusakalbių asociacijų virtualiąją sąjungą“ (Baltarusija, Rusija, Ukraina); ši deklaracija sutelkta į pradėto darbo tęstinumą ir atspindi dalyvių požiūrį į bendradarbiavimą su kaimyninėmis šalimis ir regionais, tapusiais Europos Sąjungos dalimi. 

 

Deklaracijos priėmimą vainikuos memorandumų ir planų, susijusių su nacionalinės programinės įrangos pramonės Centrinės ir Rytų Europos regione ir Baltijos jūros regione plėtra bei integracija. 

Bendradarbiavimo Centrinės ir Rytų Europos regione plano projekte, kuriam rengti pakviestos tarptautinės konsultacinės įmonės „Forrester“, „Gartner“ ir „Market-Visio“, numatyta sukurti ir pradėti taikyti rinkodaros strategijas, kurios padėtų sustiprinti regiono pozicijas pasaulinėje rinkoje, dalytis patirtimi nacionalinės programinės įrangos pramonės bei programinę įrangą kuriančių ir IT paslaugas teikiančių asociacijų veiklos plėtros srityje, taip pat organizuoti bendrus renginius (parodas, tarptautinius forumus, seminarus ir susitikimus), atlikti atskirų sričių ir rinkodaros tyrimus taikant bendrus metodus. 

 Šis projektas pirmiausia yra orientuotas į NVS šalių IT pramonės integraciją Europos erdvėje. Pastebėtina, jog glaudūs nacionalinių IT asociacijų tarpusavio santykiai gali turėti didelės reikšmės tolesniam šalių bendradarbiavimui informacinėje srityje.Atitinkamus dokumentus galės pasirašyti kitos Centrinės ir Rytų Europos regiono asociacijos. 

Suvažiavime dalyvavo programinės įrangos kūrimo srityje lyderiaujančios asociacijos iš Baltarusijos, Lietuvos, Rusijos ir Ukrainos, didžiausių Baltarusijos Respublikos IT įmonių vadovai – A. Dobkin („EPAm Systems“) ir V. Kazan („IBA“), valstybės valdymo struktūrų atstovai, mokslo įstaigų ir universitetų moksliniai bendradarbiai. 

Pagrindinius pranešimus skaitė pagrindinių Vakarų Europos ir Rusijos konsultavimo ir tyrimų institutų atstovai – A. Parker („Forrester Research“), S. Makedonskij („Market-Visio/Gartner“) ir kt. Suvažiavimo metu buvo paskelbti pagrindiniai pirmojo specializuoto Baltarusijos Respublikos į eksportą orientuotos programinės įrangos rinkos tyrimo, kurį asociacijos „Nacionalinis infoparkas“ užsakymu atliko „Market-Visio/Gartner“ įmonė, rezultatai.  

Suvažiavimo dalyviai priėmė tokią pagrindinę išvadą: regiono šalių programinės įrangos pramonė gali iš esmės išplėsti savo segmentą pasaulinėje rinkoje. Šiame kontekste buvo apsvarstyti efektyvios valstybinės politikos, kuria būtų skatinama šio ekonomikos sektoriaus plėtra, formavimo ir taikymo būdai. Visi pripažino, jog pagrindinė sąlyga norint pasiekti gerų rezultatų yra glaudus verslo organizacijų ir valstybinių struktūrų bendradarbiavimas tiek atskirose šalyse, tiek visame Centrinės ir Rytų Europos regione.

Suvažiavimo dalyviai buvo tos pačios nuomonės, jog šis renginys yra svarbus žingsnis efektyvios regiono integracijos į pasaulinę IT paslaugų rinką link. Jie visi pasisakė už reguliarų tokio pobūdžio tarptautinio forumo rengimą skatinant nacionalinių IT asociacijų bendradarbiavimą.

 INFOBALT  SPAUDOS  CENTRAS

  

2004-12-03

 
     
INFOBALT: Vokiečių g. 28/17–16, 2001 Vilnius. Tel. 8 5 262 26 23, faksas 8 5 262 26 29, el. paštas: office (eta) infobalt.lt Viršus
Copyright © asociacija „Infobalt“, visos teisės saugomos