parodos logo 2003  |   2002  |   2001  |   2000  |   1999  |   1998  |   1997
logo
english homemail
fonas
 

Rėmėjai:

Blue Bridge   MicrosoftSintagma

BOD    Svyturys

Informaciniai rėmėjai:

TV3   LR
Orakulas

ACM

Partneris:

Ūkio ministerija

 

 

Dėmesio!!! Tai archyvinė informacija!
Visi šioje svetainėje pateikti adresai, įkainiai ir kt. gali būti pasikeitę!

2004 m.gruodžio 8 d. įvyko IVPK posėdis

 

                                                                                                                                    I                                        Kaip pranešė Seimo ryšių su visuomene skyrius 2004 m. gruodžio 8 d. Informacinės visuomenės plėtros komiteto (IVPK) posėdyje buvo išklausyta Vidaus reikalų ministerijos, Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pateikta informacija apie Lietuvos pažangą įgyvendinant Lisabonos strategijos nuostatas informacinės visuomenės plėtros srityje. 

Komiteto posėdyje taip pat buvo aptartos problemos, susijusios su projekto “Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuostis tinklas RAIN” vertinimu bei diegimu.  

 Nuspręsta rekomenduoti suinteresuotoms šalims – projektų rengėjams, teikėjams bei vertintojams – vertinimo proceso eigoje tiksliai laikytis nustatytos projektų vertinimo tvarkos, taip pat siūlyti projekto “Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuostis tinklas RAIN” vertinimo rezultatų pagrįstumo problemą spręsti išnaudojant visas priemones, taikomas konkrečiose projektų vertinimo procedūros etapuose (įskaitant apeliacinį etapą).

 INFOBALT  SPAUDOS  CENTRAS

  

2004-12-09

 
     
INFOBALT: Vokiečių g. 28/17–16, 2001 Vilnius. Tel. 8 5 262 26 23, faksas 8 5 262 26 29, el. paštas: office (eta) infobalt.lt Viršus
Copyright © asociacija „Infobalt“, visos teisės saugomos